خبرهای سمینار بیست و سوم


اطلاعیه ها


راهنمای ارسال مقالات ۱۵ خرداد ۱۴۰۰

راهنمای ارسال مقالات

شرکت‌کنندگان محترم در بیست و سومین سمینار دانشجویان داروسازی ایران لازم است ابتدا برای ارسال مقالات خود فایل فرمت ارسال مقالات و فایل رضایت نامه نویسندگان مقاله را دریافت کنند.