/Files/Content/Media/40305-20210412143433734.jpg
/Files/Content/Media/40305-20210412143107218.jpg

ــــــــــال نـــو مبارک

بر چهره گل نسیم نوروز خوش است -در صحن چمن روی دل‌افروز خوش است

همایش دانشجویان داروسازی

بیست و سومین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور


محورها و موضوعات

 • فارماسیوتیکس

 • فارماکوکینتیک و بیوفارماسی

 • فارماکولوژی

 • سم شناسی

 • داروسازی بالینی و داروسازی بیمارستانی

 • شیمی دارویی

 • داروسازی هسته ای

 • مدیریت و اقتصاد دارو

 • بیوتکنولوژی دارویی

 • نانوفناوری دارویی

 • داروسازی سنتی

 • کنترل دارو و  غذا و محصولات آرایشی - بهداشتی

 • ...

پوستر همایش

درباره همایش

بیست و سومین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور

سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور (Iranian Pharmacy Students' Seminar) یا به اختصار  IPSS از سال ۱۳۷۳، هرساله به میزبانی یکی از دانشکده های داروسازی سراسر کشور برگزار شده است. ایده ی برگزاری این سمینار برای نخستین بار توسط انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده داروسازی تبریز در سال ۱۳۷۲ مطرح شد. سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور، بزرگترین سمینار مستقل دانشجویی کشور است که دانشجویان خود تصمیم گیرنده و برگزارکننده اصلی سمینار هستند و  با سابقه برگزاری بیست دوره مداوم، هم چنان به فعالیت خود در دو حوزه ی صنفی و علمی ادامه می دهد و مشابه آن در هیچ یک از گروه های دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی کشور برگزار نمی شود.