• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

زمان باقیمانده تا شروع همایش :

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
ثبت نام کنید

فراخوانمدرسه زمستانه کارآفرینی

محورهای علمی ارسال آثار

  • کنترل دارو
  • مواد اولیه دارویی
  • فراورده های آرایشی و بهداشتی
  • فراورده های پروبیوتیک
  • فناوری های دیجیتال در دارو و سلامت

پوستر مدرسه

محورهای علمی ارسال آثار

  • نانوفناوری دارویی
  • سیستم های جدید دارورسانی
  • فارماکوگنوزی
  • فارماسیوتیکس
  • بیوتکنولوژی دارویی
بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر سایت پوکر