• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴
 • We never dream about success,
  we work for it.

زمان باقیمانده تا شروع همایش :

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
ثبت نام کنید

فرخوان بیست و سومین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور

محورهای علمی ارسال آثار

 • فارماسیوتیکس
 • فارماکوکینتیک و بیوفارماسی
 • فارماکولوژی
 • سم شناسی
 • داروسازی بالینی
 • شیمی دارویی
 • داروسازی هسته ای
 • مدیریت و اقتصاد دارو
 • بیوتکنولوژی دارویی
 • نانوفناوری دارویی
 • فارماکوگنوزی
 • داروسازی سنتی
 • کنترل دارو و غذا و مواد آرایشی و بهداشتی
 • داروسازی بیمارستانی
 • فارماکواپیدمیولوژِی
 • و ...

پوستر سمینار

محورهای صنفی ارسال آثار:

 • اخلاق در داروسازی
 • آموزش در داروسازی
 • داروسازی، آگاهی بخشی و  سلامت عمومی
 • نقش داروساز و مراقبت های دارویی در بیمارستان
 • حقوق و قوانین در عرصه داروسازی
 • آینده شغلی داروسازان
 • و سایر موضوعات مربوط به صنف داروسازی