بیست و چهارمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور

سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور (Iranian Pharmacy Students' Seminar) یا به اختصار IPSS از سال ۱۳۷۳، هرساله به میزبانی یکی از دانشکده های داروسازی سراسر کشور برگزار شده است. ایده ی برگزاری این سمینار برای نخستین بار توسط انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده داروسازی تبریز در سال ۱۳۷۲ مطرح شد. سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور، بزرگترین سمینار مستقل دانشجویی کشور است که دانشجویان خود تصمیم گیرنده و برگزارکننده اصلی سمینار هستند و با سابقه برگزاری بیست دوره مداوم، هم چنان به فعالیت خود در دو حوزه ی صنفی و علمی ادامه می دهد و مشابه آن در هیچ یک از گروه های دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی کشور برگزار نمی شود.

تاریخ‌های مهم:

آغاز ثبت نام: دی ماه ۱۴۰۲
آخرین مهلت ارسال آثار:بیستم بهمن ماه ۱۴۰۲
تاریخ برگزاری:      اردیبهشت ماه ۱۴۰٣

محور و موضوعات

بیست و چهارمین سمینار دانشجویان داروسازی

محورهای علمی

 • فارماکوگنوزی

 • شیمی دارویی

 • فارماسیوتیکس

 • داروسازی سنتی

 • داروسازی بالینی

 • کیت های تشخیصی

 • نانوفناوری دارویی

 • زیست مواد دارویی

 • داروسازی هسته ای

 • بیوتکنولوژی دارویی

 • کنترل غذا و دارو

 • مدیریت و اقتصاد  دارو

 • فارماکولوژی و سم شناسی

 • فارماکواپیدمیولوژی و فارماکواکونومیک

 • کنترل دارو و فرآورده های آرایشی و بهداشتی

محورهای صنفی

 • اخلاق در داروسازی

 • آموزش در داروسازی

 • خدمات داروساز در داروخانه

 • حقوق  و قوانین در  داروسازی

 • پلتفرم های اینترنتی فروش دارو

 • آینده شغلی داروسازان در صنعت

 • تاثیرات هوش مصنوعی در آینده داروسازی

 • نقش داروساز و مراقبت های دارویی در بیمارستان

© کلیه حقوق برای سمینار دانشجویان داروسازی ایران محفوظ است.