راهنمای شرکت در سمینار(دریافت فایل های مورد نیاز)

در این بخش سایت ، شما می توانید تمامی فایل های و فرمت های مورد نیاز برای شرکت در سمینار از جمله ارسال مقالات ، IPSS24 template  ، نمونه رزومه و ... را دریافت کنید .

نام فایل دانلود فایل
IPSS24 template edit  /Files/Content/Media/2118-20220611091809171.docx
راهنمای ارسال خلاصه مقالات /Files/Content/Media/2118-20220611091803546.docx
فرم رضایت نویسندگان /Files/Content/Media/2118-20220611091805156.docx
نمونه آثار مقالات مروری  
فرمت ارسال رزومه  
فرمت آثار محور های علمی  
فرمت آثار محور های صنفی  
فرم تعهد نامه ارسال آثار  
راهنمای ثبت نام و عضویت در سایت  
راهنمای و دستوالعمل ارائه پوستر ها  
راهنمای و دستوالعمل ارائه شفاهی  

 

© کلیه حقوق برای سمینار دانشجویان داروسازی ایران محفوظ است.