• United, together, for pharmacy future

زمان باقیمانده تا شروع همایش:

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برگزار می‌کندبیست و یکمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور

سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور (Iranian Pharmacy Students' Seminar) یا به اختصار  IPSS از سال ۱۳۷۳، هرساله به میزبانی یکی از دانشکده های داروسازی سراسر کشور برگزار شده است. ایده ی برگزاری این سمینار برای نخستین بار توسط انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده داروسازی تبریز در سال ۱۳۷۲ مطرح شد. سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور، بزرگترین سمینار مستقل دانشجویی کشور است که دانشجویان خود تصمیم گیرنده و برگزارکننده اصلی سمینار هستند و  با سابقه برگزاری بیست دوره مداوم، هم چنان به فعالیت خود در دو حوزه ی صنفی و علمی ادامه می دهد و مشابه آن در هیچ یک از گروه های دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی کشور برگزار نمی شود.

دبیرخانه و رابطین سمینار

سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور، بزرگترین سمینار مستقل دانشجویی کشور است که دانشجویان خود تصمیم گیرنده و برگزارکننده اصلی سمینار هستند و  با سابقه برگزاری بیست دوره مداوم، هم چنان به فعالیت خود در دو حوزه ی صنفی و علمی ادامه می دهد و مشابه آن در هیچ یک از گروه های دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی کشور برگزار نمی شود.

ادامه

تاریخچه و اهداف سمینار

سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور (Iranian Pharmacy Students' Seminar) یا به اختصار  IPSS از سال ١٣٧٣، هرساله به میزبانی یکی از دانشکده های داروسازی سراسر کشور برگزار شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با تاریخچه سمینار به ادامه متن مراجعه فرمایید.

ادامه

محورها و موضوعات علمی و صنفی

در ادامه فهرست جدیدی از موضوعات مشاهده میشود که دانشجویان در زمان اعلام دریافت مقالات از طرف دبیرخانه کار های پژوهشی خود را با موضوعات درج شده به دبیرخانه علمی و صنفی سمینار ارسال نمایند. فراخوان دریافت مقالات توسط دبیرخانه و رابطین سمینار به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.

ادامه

خبرنامه

پوسترهای سمینار بیست و یکم

راهنمای شرکت در سمینار(دریافت فایل های مورد نیاز)