کارگاه طراحی دارو

کارگاه طراحی دارو

کارگاه طراحی دارو

 سرفصل های کارگاه:

  •  داکینگ به عنوان یک نرم افزار محاسباتی
  • مراحل مختلف برنامه داکینگ
  • الگوریتم های جستجو در داکینگ
  • روش های ارزیابی انرژی اتصال در داکینگ
  • انواع برنامه های داکینگ
  • اجرای برنامه داکینگ

زمان برگزاری: ۲۵‌مرداد ماه
ساعت ۱۰-۱۲

مدرس: سرکار خانم دکتر پروین اسدی، استادیار گروه شیمی دارویی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

هزینه ثبت نام: ۳۵ هزار تومان
 

© کلیه حقوق برای سمینار دانشجویان داروسازی ایران محفوظ است.