اولین جلسه از سلسله جلسات دبیرخانه و رابطین IPSS24

اولین جلسه از سلسله جلسات دبیرخانه و رابطین IPSS24  در تاریخ پنجشنبه ۱۴۰۱/۴/۲  برگزار گردید.

 در طی این جلسه عملکرد دبیرخانه در طی ماه‌های گذشته بررسی شد و گزارش فعالیت‌های هرکدام از کمیته‌ها به حاضرین در جلسه ارائه شد. در این جلسه، تعدادی از مسائل آموزشی و مشکلات مهم صنف داروسازی و جامعه‌ی داروسازان مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت که نتایج آن، مبنایی برای برنامه ها و پیگیری‌های آتی IPSS 24 خواهند بود.

 

حاضرین در اولین جلسه ی رابطین و دبیرخانه ی بیست و چهارمین سمینار دانشجویان داروسازی ایران:

1.دانشکده داروسازی آزاد تهران:

 • رابط صنفی: علیرضا حاجی عباس شیرازی 
 • رابط علمی: نیلوفر علیزاده 
 • رابط آموزشی: بهراد آزادمهر 

2. دانشکده داروسازی اردبیل:

 • رابط صنفی: امیررضا عبدیان 
 • رابط علمی: سروش پاسدار 

3. دانشکده داروسازى ارومیه

 • رابط صنفی: نادیا جلیل زاده 
 • رابط علمی: پارسا سامعی 
 • رابط آموزشی: درسا مردمیدان 

4. دانشکده داروسازى البرز

 • رابط صنفی: علی نخبه زعیم 
 • رابط علمی: علی ماهرویی 
 • رابط آموزشی: محمدرضا حیدری 

5.دانشکده داروسازی اهواز

 • رابط صنفی: اشکان رئیسی 
 • رابط علمی: علی طالبی 
 • رابط آموزشی: سید محمدرضا رضوی زاده 

6.دانشکده داروسازى تبریز

 • رابط صنفی: علی خردمند 
 • رابط آموزشی: طاهر صیاد 

7.دانشکده داروسازی تهران

 • رابط صنفی: محمد هادی علیزاده 
 • رابط علمی: امیر عرفان یحیاییان 
 • رابط آموزشی: مهیار کاظم پور 

8.دانشکده داروسازی زنجان

 • رابط صنفی: سارو پذیرفته 
 • رابط علمی: مائده پرچیانلو 
 • رابط آموزشی: مهدی میرجانی 

9.دانشکده داروسازى شیراز

 •  رابط صنفى: صدرا ندیمی 
 •  رابط علمى: علی پورابتهاج
 • رابط آموزشی: مهتاب سادات ساقی

10.دانشکده داروسازى کرمان

 • رابط صنفی: محمدعلی حاجی مقصودی 
 • رابط علمی: سارا عیش آبادی 

11.دانشکده داروسازى گیلان

 • رابط آموزشی: هستی واسع 

12.دانشکده داروسازى لرستان

 • رابط صنفى: آزاده زمان پور
 • رابط علمى: زهرا حیدری 
 • رابط آموزشی: روناک سپهوند

13.دانشکده داروسازى مازندران

 • رابط صنفى: پویا رهنما 

14. دانشکده داروسازى مشهد

 • رابط صنفی: علیرضا صابریان 
 • رابط علمی: آیدین محمدی 
 • رابط آموزشی: یاسمن سلوکی 

15. دانشکده داروسازى هرمزگان

 • رابط صنفى: ملیکا مسعودی 
 • رابط علمى: مریم بابایی 
 • رابط آموزشی: مریم کشاورز 

16. دانشکده داروسازى یزد

 •  رابط صنفی: محمدحسن فخاری
 • رابط علمی: ایمانه کریمی
 • رابط آموزشی: احمدرضا ایدر