اولین جلسه از سلسله جلسات دبیرخانه و رابطین IPSS24

اولین جلسه از سلسله جلسات دبیرخانه و رابطین IPSS24

اولین جلسه از سلسله جلسات دبیرخانه و رابطین IPSS24  در تاریخ پنجشنبه ۱۴۰۱/۴/۲  برگزار گردید.

 در طی این جلسه عملکرد دبیرخانه در طی ماه‌های گذشته بررسی شد و گزارش فعالیت‌های هرکدام از کمیته‌ها به حاضرین در جلسه ارائه شد. در این جلسه، تعدادی از مسائل آموزشی و مشکلات مهم صنف داروسازی و جامعه‌ی داروسازان مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت که نتایج آن، مبنایی برای برنامه ها و پیگیری‌های آتی IPSS 24 خواهند بود.

 

حاضرین در اولین جلسه ی رابطین و دبیرخانه ی بیست و چهارمین سمینار دانشجویان داروسازی ایران:

اعضای دبیرخانه:

1.  دبیر سمینار:
خانم دکتر زینب دل آذر

📎 ۲- دبیر کمیته علمی:
خانم دکتر فرزانه صدری

📎 ۳- دبیر کمیته صنفی:
آقای متین کریمیان

📎 ۴- دبیر کمیته روابط عمومی:
خانم شیدرخ کام بخش

📎 ۵- دبیر کمیته اجرایی:  
آقای مجتبی چهرازی

📎 ۶- دبیر کمیته مالی:
آقای مجید سلیمیان

📎 ۷- دبیر کمیته آموزش:
خانم زینب السادات داودی

📎 ۸- دبیر کمیته فرهنگی:
خانم دیبا سعیدی

📎 ۹- دبیر کمیته بین الملل:
خانم ملیکا ملکی
 

 

1.دانشکده داروسازی آزاد تهران:

2. دانشکده داروسازی اردبیل:

3. دانشکده داروسازى ارومیه

4. دانشکده داروسازى البرز

5.دانشکده داروسازی اهواز

6.دانشکده داروسازى تبریز

7.دانشکده داروسازی تهران

8.دانشکده داروسازی زنجان

9.دانشکده داروسازى شیراز

10.دانشکده داروسازى کرمان

11.دانشکده داروسازى گیلان

12.دانشکده داروسازى لرستان

13.دانشکده داروسازى مازندران

14. دانشکده داروسازى مشهد

15. دانشکده داروسازى هرمزگان

16. دانشکده داروسازى یزد

© کلیه حقوق برای سمینار دانشجویان داروسازی ایران محفوظ است.