نشریه ژنریک شماره اول بهار 1401 

گاهنامه صنفی، علمی، آموزشی و فرهنگی #ژنریک

شماره اول، بهار ۱۴۰۱

در این شماره از ژنریک می‌خوانیم:

  • چرا IPSS24؟
  • روش‌های نوین تدریس در داروسازی
  • کووید طولانی: از عوارض بیماری تا درمان
  • مشاهیر اصفهان: دکتر عباس ادیب
  • انجمن‌های بین‌المللی داروسازی

برای دانلود شماره اول نشریه ژنریک روی بخش زیر کلیک کنید .

دانلود شماره اول نشریه ژنریک