وبینار آشنایی باپایگاه های اطلاعات داده

 مدرس:  سرکار خانم دکتر سارا موسوی قهفرخی

  • دانشیار داروسازی بالینی گروه داروسازی بالینی و خدمات دارویی، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 مباحث کارگاه:

  •  UpToDate 
  • Micromedex
  • کتاب های رفرنس  
  • وبسایت ها و...

 تاریخ برگزاری: شنبه ۱۰ اردیبهشت 
 زمان: ساعت ۱۳-۱۵

مهلت ثبت نام: ۹ اردیبهشت ساعت  ۲۳:۵۹  ( به پایان رسیده است )

🌐لینک ثبت نام:
https://evnd.co/9lBZA