سخنرانی جناب آقای دکتر حاجی میری:
 دارو یک مفهوم فوق استراتژیک است و وابسته به آن، نقاط زیادی وجود دارد که جای کار کردن و تحقیقات دارد.
 صنعت داروسازی ۵% اقتصاد ایران را شامل می شود و البته خود دارو ۱/۵% را شامل می شود.

 امروزه بیش از پیش لزوم نقش آفرینی داروسازان جوان برای نیل به اهداف و جایگاه های بالاتر دیده می شود.
عدم وجود ارتباط بین صنایع داروسازی و دانشگاه ها اولین عامل عدم گرایش دانشجویان به صنعت است.


 تنوع بسیار زیادی در مورد جایگاه های موجود در صنعت داروسازی برای دانشجویان داروسازی وجود دارد.

 حفظ ۲ جایگاه داروخانه و صنعت داروسازی برای تمام قشر داروسازی یک موهبت به شمار می رود.

 در کوتاه مدت و در اوایل کار در صنعت شاید این حس ایجاد شود که درآمد نسبت به داروخانه کمتر است ولی در طولانی مدت کاملا برعکس می شود.

 شیب افزایش درآمد داروسازان در صنعت در آینده کاری افراد مشغول در صنعت بسیار بیشتر از شیب افزایش درآمد داروسازان مشغول در داروخانه است.

دانشجویان باید از زمان داروسازی عمومی با فضای صنعت آشنا شوند تا تصمیم بگیرند که آیا در مقطع تخصص ادامه بدهند و به صنعت وارد شوند یا خیر.

 مهارت ارتباطات بین فردی،دانش دانشگاه و اعتماد به نفس در صنعت مهم است.

داشتن مهارت ارتباطات بین فردی بسیار مهم است چون هماهنگی در واحد بزرگ صنعت حائز اهمیت است.

در حالی که در کارهای تیمی بسیار نقاطی پیش خواهد آمد که اختلاف نظر وجود دارد. و نیز باید در این حوزه روحیه ی مسئولیت پذیری داشت.
گاها در ابتدای ورود به صنعت ممکن است در اثر رقابت پذیرفته نشود.

دانشجوها باید به ایده پردازی بپردازند و ایده ها نیاز به پخته سازی دارند که این امر در دانشگاه ها باید انجام شود.

 برای عملی کردن ایده ها احتیاج به تاسیس کارخانه نیست بلکه ایده ها را می توان به کارخانه ها ارائه داد.

 از ارائه دادن ایده نترسید. در بیشتر موارد سختی هایی که در برابر پذیرش ایده ها می شود جزو مراحل عملی کردن ایده است.

قابلیت عملی کردن ایده ها را در نظر داشته باشید یعنی ایده ها توانایی این را داشته باشند که از جوانب مختلف قابلیت اجرایی و پژوهشی را داشته باشند.

 موفقیت های خوب شغلی اشباع نیست بطور مثال کارخانه های دانش بنیان تازه تاسیس نیاز به نیروهای جوان و ایده پردازی دارد در هر بخشی مثل R&D

کارخانه ها به یک سری ایده و مهارت جدید نیاز دارند تا سودآورز خود را بیشتر کنند.

داشتن یک سری توانایی های متفاوت می تواند برگ برنده ی یک داروساز موفق باشید.