سخنرانی دکتر دهقان منشادی استاد گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران: "HIV"

بیماری ایدز اولین بار در سال ۱۹۸۱ به دنیا معرفی شد و در ۱۹۸۴ ویروس HIV به عنوان علت این سندروم شناخته شد.

رژیم درمانی ART مهم ترین کمکی بود که در جهت افزایش طول عمر بیمارانِ درگیر لحاظ شد.این رژیم درمانی و ویزیت های دوره ای رایگان در اختیار بیماران قرار می گیرند.

بیماری ایدز امروزه به یک بیماری مزمن کاملا قابل کنترل تبدیل شده است.

کشور ما از نظر شیوع این بیماری در وضعیت خوبی قرار دارد.۱۳۰۰۰ نفر در حال حاضر دارو دریافت می کنند.

برنامه درمانی ۹۰.۹۰.۹۰ بیانگر ۹۰ درصد شناسایی بیماری،سپس از این تعداد ۹۰ درصد تحت درمان و از این بین،۹۰ درصد بار ویروس ساپرس شده است.

در سایت HIV-STI.ir کلیپ های آموزشی،پاسخ به سوالات و اطلاعات لازم در اختیار قرار داده شده است.

سخنرانی جناب آقای دکتر بیگلری ریاست محترم انستیتو پاستور:
"توسعه ی فناوری برای تولید واکسن های جدید در کشور"

در20سال اول انقلاب در زمینه واکسن عملکرد خوبی داشتیم و در 20سال دوم غافل شدیم و همچنین تولید واکسن با تشدید نظارت ها سخت و کاهش پیدا کرده است.

با در اختیار قرار دادن بودجه قابل توجهی تولید واکسن پنوموکوک و روتاویروس تولید شد .

در کشورهای توسعه یافته 80درصد واکسن ها و در کشورهای در حال توسعه فقط 20درصد مصرف می شود.

دو سوم تولید واکسن ها توسط سه شرکت انستیتو پاستور و شرکت فایزر و شرکت GSK انجام میشود.

 صحبت های جناب آقای دکتر اسدی خیاوی در پنل علمی پزشکی شخصی:

شخصی کردن تشخیص‌ها و درمان‌ها نیاز به شناخت در مورد مکانیسم ها‌ی بدن انسان است.

 نشانه‌های ژنتیکی و pass wayها هستند که اهمیت دارند. بنابراین در امر تشخیص و درمان باید از طبابت به صورتی که در حال حاضر وجود دارد فاصله بگیریم.

حذف دارو از عواملی است که مشخص می‌کند اثر دارو، چگونه است.
می‌توانیم variation ها را در structure genomics ردیابی کنیم به خاطر اینکه سرشار از داده است.به این ترتیب می‌توانیم در روند تشخیص و درمان از آنها بهره بگیریم‌.

 میتوانیم بر مبنای structural genomics دوز دارو را افزایش یا کاهش بدهیم.

 صنایع داروسازی ما به سمتی می‌روند که در زمینه‌ی structural genoumics مانور دهند.


فقط و فقط ۴ درصد RNA های ما coding هستند، یعنی از ۹۶ درصد RNA  های ساخته شده، پروتئین ساخته نمی‌شود.

تکنیک های موجود PCR, micro array و gene chip هستند.

 در جهان امروز باید روی مسئله ی Transcriptomism خیلی کار شود.داده های حاصله به IT ملحق شده اند.یکی از مهم ترین عملکرد ها در این زمینه آن است که بتوانیم داده ها را به صورت خوراکی برای سرویس های IT در بیاوریم که  این امر در واقع صورت گرفته است.

در واقع Transcriptomism دلال اطلاعات بین proteomics و genomics است. ما در این زمینه تنها در حد research پیش رفته ایم و چیز دیگری نداریم.


صحبت های جناب آقای دکتر رضایی در پنل علمی پزشکی شخصی

در modelinform precision dosing سعی بر این است اطلاعات را در قالبی ببریم که برای پزشکی که در کادر درمان مشغول است قابل ترجمه باشد.

 قبلا در مدل سازی های فارماکوکینتیک و کلاسیک برای تعیین دوز روشی وجود داشت .این روش امروزه در بالین به کار نمی آید زیرا فاکتورهای بیمار از جمله ژنتیک،آنزیم هاو ترنسپورترها را لحاظ نمی کند.

 در محاسباتِ مدل بیس و طراحی های منطقی در بالین سعی شده است دارو به نحو موثرتری تجویز شود : "فارماکوکینتیک منطبق بر فیزیولوژیک".

 اطلاعات مختلف برای تجویز دارو از جمله دانستن احتمال رسیدن به غلظتی موثر برای یک آنتی بیوتیک به صورت نرم افزار های مختلف در اختیار پزشکان قرار داده می شود. پیشرفت در بحث پزشکی بسیار حائز اهمیت است و لازم است فراتر از حد حال حاضر برویم.

 اطلاعاتی که در بالین در اختیار داریم برای آنکه به شواهد تبدیل شوند باید به سمت کاربردی شدن بروند.در حقیقت در سراسر دنیا به این سمت رفته اند که هر مسئله ای را با مدل سازی ریاضی بیان کنند بنابراین جای آن است که پزشکی شخصی را هم عملی تر پیش ببریم.


 سخنرانی سرکار خانم دکتر حسین زاده اردکانی

 آنزیم های دخیل در متابولیسم داروها نقش بسیار مهمی دارند و تنوع ژنتیکی در آن ها تفاوت ایجاد میکند.

 یک سری داروها بر اساس ژنوم فرد برای درمان طبق FDA تجویز میشوند.

فقط ژنوم در درمان اختصاصی تاثیر ندارد بلکه عوامل محیطی مانند بیماری زمینه ای، رژیم غذایی، داروهایی که مصرف میشوند و سن فرد اثر دارد.

 درواقع Phenoconversion
 به عنوان پاشنه آشیل درمان اختصاصی بیان شد. در درمان براساس تداخلات دارویی مهار و القای سیتوکروم فقط بر اساس ژن نمیتوان تجویز کرد. همچنین سیستم التهابی نیز مطرح می باشد.

 سیستم التهابی،سیستم متابولیسمی را کنترل می کند و باید dose adjustment باتوجه به عوامل گفته شده انجام شود.


سخنرانی جناب آقای دکتر زرگران 

باید نگاه براین اساس باشد که به جای درمان بیماری ، درمان بیمار  انجام شود.

مقالاتی در مورد آموزه های پایه سنتی بر اساس فنوتیپ افراد کار شده است که به صورت موازی درمان های جدید و چینی را مقایسه کردند که در این درمان رژیم غذایی و... در نظر گرفته شده است.

 باید کار گروه هایی طراحی شود که به گذشته رجوع و از تجربه آن ها استفاده کنیم تا بتوانیم مدل های جدید را بهتر کنیم.