جناب اقای دکتر دیناروند:
شاخص داروسازان در ایران پایین است و نسبت به جمعیت بسیار کم است. در ترکیه بیش از ۸۰٪ فراتر از ایران است.
این احساس در بین داروسازان وجود دارد که بازار دارویی اشباع است و دلیل ان وابستگی شغل داروسازان به بازار دارویی است که بازار دارویی ایران کوچک است. بازار دارویی ایران اصلا جزء اولین مصرف کننده ها نیست.(۰/۴ درصد کل دنیا)
بازار های دارویی ترکیه،حاشیه خلیج فارس و عراق از ایران بیشتر است.

زمینه ی اشتغال همین تعداد کم داروساز هم در ایران هم وجود ندارد.

جناب آقای دکتر گل‌سفیدی، نماینده‌ی شرکت پخش رازی: 

 نوبت آن رسیده که تغییری در برنامه ها و چشم انداز ها انجام بدهیم.

 کارآفرینی در آینده، یکی از مهم ترین زمینه‌های داروسازی است. برای اشتغال فارغ التحصیلان اولین نشانه کارآفرینی، تغییر تکنولوژی است. و این زمینه، بیشترین زمینه‌ی کار آفرینی را هم شامل می‌شود.

 دکتر درکوش:
 پیشنهاداتی برای تغییر نظام آموزشی به وزارت بهداشت ارائه شد ولی ترتیب اثر داده نشد.
سیستم نظام آموزشی داروسازی کشور بسیار قدیمی است.
ارتباط با بزرگان هر حرفه می تواند سبب اعتلای جایگاه دانشجویان می شود.


دکتر دین دوست:
تقریبا ۸۰درصد از جامعه ی داروسازان در داروخانه ها،۱۰درصد در صنعت و مارکتینگ و ۵درصد در regulatory مشغول هستند.
نظام آموزشی و دارویی کشور های دیگر خیلی هم کارآمدنیست.
در هرزمینه ای آدم های موفقی وجود دارد که خب در همین نظام آموزشی بوده اند.
 بزرگ ترین مشکل ما این است که نظام دارویی ما بسیار کوچک است و این بخاطر انحصار های بسیار زیاد است.
باید زمینه های صادرات دارو به کشور های دیگر فراهم شود.

جناب آقای دکتر دیناروند:
قطعا نظام آموزشی بد عمل کرده است که سبب نا امیدی جامعه داروسازان شده است.
نظام آموزش داروسازی در ایران ناکارآمد است همانند نظام دارویی کشور
علم و صنایع داروسازی از بقیه علوم جلوتر است ولی این نمود در کشور ما وجود دارد.

جناب آقای دکتر گل سفیدی:
متمایز بودن تنها راه موفقیت است. دانشجویان باید در زمینه های بسیاری فراتر از نظام آموزشی،مطالعات داشته باشند مثل تکنیک های مدیریت اقتصاد دارویی،GMPو...
 به هیچ عنوان نگران تجربه و تخصص نباشید. ما برای علاقه مندام سرمایه گذاری خواهیم کرد. تخصص،تجربه و تکنولوژی همگی محقق می شوند اما نکته ی مهم این است که شما فیلدی را انتخاب کنید که متناسب با شخصیت شما است.

دکتر فرهت:
 ما به دنبال این هستیم که نظرات و پیشنهادات جدیدی برای دراز مدت در مورد آینده شغلی داروسازی جمع آوری کنیم و براساس آنها برنامه ریزی کنیم.
گستره بازار شغلی داروسازان بسیار فراتر از داروخانه است و زمینه هایی بسیار امیدوار کننده برای داروسازان وجود دارد.

 دکتر دیناروند:
 بیمارستان ۲۰۰ تخت خوابی هست که یک داروساز هم ندارد.
 حداقل ۳۰۰۰ داروساز باید در بیمارستان وجود داشته باشد.

دکتر دین دوست:
 دانشجو ها باید از زمان دانشجویی،کار کررن روی زمینه های مختلف را سروع کنند تا بتوانند کسب تجربه کنند.
 کاری خوب است که جدید یاشد و صرفا یک کپی نباشد.
افراد موفق را دنبال کنید.
تاسیس یک صنعت کوچک به تنهایی ممکن نیست بلکه وجود یک تیم را می طلبد.
دانش دانشجویان متاسفانه سطحی شده است.

  سرکار خانم دکتر هاله حامدی فر:
ناامیدی دانشجویان خیلی مرتبط با نوع نظام آموزشی دارویی نیست و این در هر رشته ای وجود دارد.

راه موفقیت ما،به برنامه ریزی بلند مدت نیست بلکه به استراتژی سیال وابسته است.

داشتن توانایی های گوناگون می تواند سبب موفق شدن هر قشری شود.

 باید از تهدید ها فرصت ساخت. ما خودمان به تغییر محدودیت ها "نه" می گوییم! 
 
کارها و پروژه های انجام نشده ی بسیاری خصوصا در زمینه ی داروسازی وجود دارد.

 سخنرانی دکتر گل سفیدی:

 نوبت آن رسیده است که تغییری در برنامه ها و چشم انداز ها انجام بدهیم.

 کارآفرینی در آینده یکی از مهم ترین زمینه های داروسازی است. برای اشتغال فارغ التحصیلان اولین نشانه ی کارآفرینی،تغییر تکنولوژی است و این زمینه بیشترین زمینه ی کارآفرینی را هم شامل می شود.

سخنرانی دکتر دین دوست:

یک معضل صنعت داروسازی اصرار بر این است که بازار دارویی کوچک بماند. در حالی که مثلا خود مکمل های غذایی یکی از راه های بزرگ کردن بازار دارویی کشور است.
انحصار در داروخانه و سخت گیری بر مجوز داروخانه ها اصلا کار درستی برای کم کردن رقابت نیست.