سخرانی سرکار خانم دکتر صدرای، استاد دانشکده داروسازی تهران با محوریت فارماکومتریکس، رویکردی نوین در تحقیقات دارویی در بیست و دومین سمینار دانشجویان داروسازی ایران:

فارماکومتریکس دید بسیار وسیعی در مورد تحلیل اطلاعات دارویی به ما می‌دهد.

یکی از مهم ترین علل اینکه فارماکو کینتیک در کشور ایران کم شده است. اینکه بیشتر کلینیکال فارماکولوژیست های ایران ، نه داروساز هستن، نه پزشک، بلکه دامپزشک هستند.

رعایت اصول فارماکومتریکس سبب کاهش ۱۰ درصدی در شکست تحقیقات می‌شود که معادل ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ دلار کاهش هزینه است.

فارماکومتریکس کمک شایانی به پیشرفت تحقیقات در preclinical می‌کند. و باعث می‌شود شکست ها و ایرادات به مراحل بعدی نرسد.

فارماکومتریکس راه‌کار هایی برای جلوگیری از عوارض اکسیپیانت های دارویی می‌دهد که بسیار قابل توجه است.