نخستین نشست ادوار سمینار دانشجویان داروسازی ایران از دوره ۱ تا ۲۱ برای اولین‌بار در بیست و دومین سمینار دانشجویان داروسازی ایران در مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ انجام گرفت.