جناب آقای دکتر کلانتری، اولین سخنران پنل اورژانس های مسمومیت مطرح کردند:

🔸مسمومیت شاخه ای از پزشکی است که زمان در مداوای آن بسیار مهم و تاثیرگذار است و این امکان باید به طور رایگان در اختیار عموم قرار گیرد.

🔹اطلاعات مهم دارویی باید از طریق مرکز کنترل دارویی به مسئولین و رسانه ها داده شود.

🔸هر دلار سرمایه گذاری در مرکز کنترل دارویی بیش از ۱۳ دلار در سیستم بهداشتی صرفه جویی خواهد کرد.