‎به گزارش روابط عمومی بیست و یکمین سمینار دانشجویان داروسازی در تاریخ ٢٢ مهرماه سال جاری اعضای دبیرخانه ی سمینار بیست و یکم با دکتر یوسفی، نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی و نماینده شهر اهواز در مجلس شورای اسلامی دیدار کردند.
‎در این جلسه اعضای دبیرخانه سمینار به معرفی سمینار دانشجویان داروسازی پرداختند و توضیحاتی در رابطه با پیشینه سمینار و اهداف آن ارائه دادند و برگزاری هرساله این سمینار با حضور جمع کثیری از اساتید، دانشجویان و سیاست گذاران دارویی سراسر کشور، با هدف ارائه دستاوردهای علمی و صنفی دانشجویان داروسازی، بحث و بررسی مشکلات صنفی جامعه داروسازی و تلاش در راستای ارائه راهکارها و پیشنهادات کاربردی در جهت رفع آن‌ها و در نهایت افزایش آگاهی بخشی و ارتقای سطح علمی و پژوهشی دانشجویان داروسازی را از اهداف اصلی مستقل ترین سمینار دانشجویی سراسر کشور برشمردند.
‎همچنین اعضای دبیرخانه، نظر دانشجویان داروسازی مبنی بر لزوم احقاق حقوق داروساز در کتاب تعرفه های کالیفرنیا و تعریف ضرایب خدماتى جدید در ویرایش جدید کتاب را منعکس نمودند و از دکتر یوسفی برگزاری جلسه ای با حضور نمایندگان دانشجویان داروسازی و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را خواستار شدند.
‎دکتر همایون یوسفی ضمن تاکید بر اهمیت سمینار دانشجویان داروسازی و مسئولیت خطیر دانشجویان، قول مساعدت برای حضور خود و یا ریاست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و مسئولین وزارت بهداشت، در بیست و یکمین سمینار دانشجویان داروسازی و برگزاری پنل به منظور پاسخگویی به دغدغه های دانشجویان داروسازی در سمینار را دادند.