در راستای اهداف و فعالیت های بیست و یکمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور، دبیرخانه ی سمینار و معاونت غذا و دارو استان خوزستان به گفتگو نشستند.
این جلسه با حضور جناب آقای دکتر برزگر (معاونت غذا و دارو اهواز) جناب آقای دکتر هادوی(مدیر کل امور داروی خوزستان)، جناب آقای هاشم زاده (رئیس هیئت مدیره انجمن صنعت پخش خوزستان و مدیر پخش دارویی رازی استان خوزستان) و اعضای دبیرخانه سمینار در تاریخ ۹۶/۷/۲۲ برگزار شد.
در ابتدای این نشست دبیر سمینار جناب آقای کوشکی ضمن معرفی سمینار، توضیحاتی در رابطه با نحوه ی عملکرد و فعالیت های دبیرخانه از زمان تشکیل و شروع به کار آن ارائه دادند و با اشاره به سابقه بیست و یک ساله فعالیت های سمینار در حوزه های علمی و صنفی، اهمیت این سمینار را به عنوان بزرگترین گردهمایی مستقل دانشجویی کشور که دانشجویان خود تصمیم گیرنده و برگزار کننده اصلی آن هستند و همواره بهترین جایگاه برای معرفی دستاوردهای علمی و پیگیری مطالبات صنفی دانشجویان داروسازی سراسر کشور بوده یادآور شدند و تاکید کردند که دستاوردهای صنفی سمینار، همواره راهگشا و کمک‌کننده به سیاست گذاران حوزه دارویی کشور بوده است.
در ادامه جناب آقای دکتر برزگر ضمن اعلام پشتیبانی و حمایت از اهداف و فعالیت های سمینار، آینده ی داروسازی را خروجی اصلی این سمینار دانستند.
همچنین معاونت غذا و دارو و دبیرخانه سمینار با اشاره به پتانسیل های بسیار بالای استان خوزستان بر ضرورت گسترش صنعت داروسازی و تولیدی دارو در استان خوزستان تاکید کردند.
اعضای دبیرخانه بیست و یکمین سمینار در ادامه از دغدغه ی دانشجویان جهت احقاق حقوق داروسازان، تبیین جایگاه داروساز در جامعه، لزوم افزایش بازرسی های معاونت غذا و دارو و تصحیح ساعات حضور مسئول فنی در داروخانه ها سخن گفتند و از معاونت غذا و دارو خواستار پیگیری حقوق و جایگاه داروساز در کتاب تعرفه های کالیفرنیا شدند.