بسمه تعالی

 

انّ الله لایغیّر ما بقوم حتّی یغیّروا ما بانفسهم

 

بر کسی پوشیده نیست که در هر جامعه، تمامی اقشار در تعیین سرنوشت خود حق روشن و غیرقابل انکاری دارند و در این خصوص دانشجویان همواره در امر مطالبه گری پیشرو و پیشگام بوده اند. صنف و حرفه ی داروسازی نیز از این حیث مستثنی نبوده و دانشجویان داروسازی به عنوان قشری مستقل، روشن بین و اثرگذار در پیش برد اهداف و دستیابی به حقوق و مطالبات صنف داروسازی و همچنین تعیین سرنوشت جایگاه داروساز در جامعه، نقشی بی بدیل ایفا می کنند.

اکنون، ضمن ابراز خرسندی از گردهمایی مجدد نمایندگان دانشجویان داروسازی ایران در قالب "بیست و یکمین دوره سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور" بار دیگر ادامه تلاش و ممارست دانشجویان داروسازی در پیگیری حقوق حقه ی جامعه داروسازی را شاهد خواهیم بود و بدینوسیله بر حفظ این سمینار، از هرگونه انحراف و استحاله تاکید داشته و در جهت استحکام این ریسمان اتحاد و محور مطالبه گری لحظه ای دست از تلاش بر نخواهیم داشت. دبیرخانه و رابطین سمینار بیست و یکم تاکید خود بر حفظ استقلال سمینار را قویا اعلام داشته و در مقابل هرگونه اقدامات و تصمیماتی که به استقلال این سمینار خدشه ای وارد کند خواهد ایستاد.

با توجه به شرایط حال داروسازی کشور و نیاز مبرم این حرفه به اصلاحات و بازنگری در تعریف جایگاه داروساز در نظام سلامت جامعه لازم است دو نکته مهم را یادآور شویم:

۱. شرایط امروز داروسازی کشور و نیاز به تبیین و تعریف درخور جایگاه داروساز در نظام سلامت و آینده شغلی داروسازان، مسئولیتی خطیر بر دوش دانشجویان داروسازی کشور نهاده که موفقیت در این مسیر قطعا مستلزم ایجاد اتحاد دانشجویان داروسازی سراسر کشور است. لذا دبیرخانه سمینار، دانشجویان داروسازی را از اقدامات پراکنده که موجب تفرقه انگیزی و سربرآوردن منفعت طلبان شده و مسیر مطالبات دانشجویی را به بی راهه می کشانند برحذر میدارد.

۲. در سال های اخیر تصمیم گیری ها و سیاست گذاری هایی غیر کارشناسانه و عجولانه، شرایطی ایجاد کرده که نقش داروساز در زنجیره سلامت و درمان جامعه نادیده گرفته شده است. از این رو دانشجویان داروسازی تصمیم گیری هایی که بدون حضور و استفاده از نظرات دانشجویان و داروسازان جوان گرفته شده؛ علی الخصوص در مواردی که قشر دانشجو و نسل جدید داروسازان را مورد هدف و تحت تاثیر قرار می دهد؛ به هیچ عنوان قابل قبول نمی دانند.

 لازم به ذکر است که دانشجویان داروسازی سراسر کشور با اتحاد و سخت کوشی خود با محوریت سمیناری مستقل، همواره گام های مؤثری در جهت بازنگری قوانین قدیمی و ناکارآمد و حرکت در مسیر توسعه یافتگی و افزایش بهره وری نظام سلامت برداشته اند و در دوره کنونی سمینار نیز در ادامه مسیری بیست و چند ساله، از هیچ تلاشی در جهت رفع معضلات نظام داروسازی کشور و احقاق حقوق دانشجویان داروسازی فروگذار نخواهند کرد.

والسلام