راهنمای ارسال مقالات ۱۵ خرداد ۱۴۰۰

راهنمای ارسال مقالات

شرکت‌کنندگان محترم در بیست و سومین سمینار دانشجویان داروسازی ایران لازم است ابتدا برای ارسال مقالات خود فایل فرمت ارسال مقالات و فایل رضایت نامه نویسندگان مقاله را دریافت کنند.

آشنایی با مدرسه اقتصاد و مدیریت دارو ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

آشنایی با مدرسه اقتصاد و مدیریت دارو

رشته اقتصاد و مدیریت دارو، یکی از جدیدترین رشته‌های حال حاضر در ایران است که هدف آن  تربیت متخصصانی با توان‌مندی در سطوح مدیریتی، مالی داروها در زمینه خدمات دارویی نظام سلامت، ارتقاء خدمات نظام سلامت، شناسایی مشکلات نظام دارویی و رفع آن‌ها است.