نفرات برتر بخش صنفی بیست و سومین سمینار دانشجویان داروسازی ایران:

در حوزه سخنرانی مقالات صنفی:

نفر اول: سید محمد معین محسنی دانشگاه آزاد تهران حوزه داروسازی و سلامت عمومی 

نفر دوم: احسان امیری اردکانی از شیراز در حوزه آموزش داروسازی 


در حوزه پوستر مقالات صنفی:

نفرات اول مشترک: خانم ستاره عمادزاده از مشهد در حوزه اموزش داروسازی
و آقای شایان طهماسبی از اهواز در حوزه اموزش داروسازی 

نفر سوم: سوگند امیری از شیراز در حوزه اموزش داروسازی

 

 

نفرات برتر بخش ارائه پوستر علمی بیست و سومین سمینار دانشجویان داروسازی ایران: 

اقتصاد و مدیریت دارو


نفر اول: خانم یاسمن اوازه ازاد تهران
نفر دوم: آقای امیر حسین عبدی دانشگاه تهران

 

 

داروسازی بالینی 


نفر اول: خانم زهرا علیزاده یزد
نفر دوم: خانم سارا نقی‌پور مشهد
نفر سوم:  خانم مانا زمان بهشتی‌

 

 

داروسازی سنتی 


نفر اول: خانم لیلا خواجه حسامی شیراز 
نفر دوم: خانم الا محقق‌زاده شیراز 
نفر سوم:  خانم احسان امیری اردکانی

 

 

زیست فناوری

 

نفر اول: خانم زهرا طاهری شیراز
نفر دوم: خانم محبوبه رام مشهد
نفر سوم:  خانم زهرا شفیعی اردستانی اصفهان

 

 

فارماکولوژی

 
نفر اول: خانم فاطمه سادات امامی 
نفر دوم: آقای میلاد سعادت کیش اصفهان
نفر سوم: آقای ناصرالدین لشگری ازاد تهران

 


شیمی دارویی

 

نفر اول: آقای شایان طهماسبی همدان
نفر دوم: خانم فاطمه سادات امامی اصفهان
نفر سوم: آقای محمد سعید کردی بهشتی 

 

 

فارماسیوتیکس


نفر اول: خانم مریم کاظمی شیراز
نفر دوم: آقای محمد اقبالی مازنداران
نفر سوم: خانم فاطمه سلطانی مشهد

 

 

فارماکوگنوزی


نفر اول: آقای سید حسین هاشمی نژاد  مشهد
نفر دوم: خانم یکتا ریحانی مشهد
نفر سوم: آقای منیره شاه‌بدی مشهد

 

 

کنترل دارو


نفر اول: خانم امینه سادات طاجانی

 

 

نانوفناوری دارویی


نفر اول:  آقای مهرداد صحرانورد مشهد
نفر دوم:  خانم شیوا فلاحیان آزاد آمل
نفر سوم:  آقای وحید طیبی فرحی شیراز

 

 

نفرات برتر بخش سخنرانی علمی: 


داروسازی بالینی


نفر اول: خانم افسانه محسن‌زاده اصفهان
نفر دوم: خانم سارا سعید اصفهان

 

 

زیست فناوری دارویی


نفر اول: آقای سید محمد قریشی اصفهان
نفر دوم: آقای محمدجواد تقی‌پور شیراز

 

 

فارماکولوژی و سم‌شناسی


نفر اول: آقای محمد امین معنوی تهران
نفر دوم: خانم نهال شماعی‌زاده اصفهان
نفر سوم: خانم الهه رئوفی شیراز

 


شیمی دارویی


نفر اول: خانم الهام ضیایی اصفهان
نفر دوم:  خانم سحر میرزایی اردبیل

 

 

فارماسیوتیکس


نفر اول: خانم زهرا سادات سجادی جاودان اصفهلن
نفر دوم: آقای محمدرضا نیاوند همدان

 

 

فارماکوگنوزی 


نفر اول: خانم زینب دل آزر اصفهان
نفر دوم: خانم زینب نوری کرمانشاه

 

 

نانوفناوری 


نفر اول: خانم ثمین عباسزاده زنجان
نفر دوم: خانم زهرا موذنی بیستگانی اصفهان