پنل علمی با محوریت همکاری های بین المللی  در حوزه پژوهش:

 

پنل آموزش با محوریت دروس کارآموزی مسئله آموزش مجازی:

 

پنل صنفی با محوریت مسئله داروخانه های اینترنتی:

 

 

کارگاه صنفی: صنعت پخش دارو؛ فرصتی ناشناخته و جذاب برای داروسازان جوان (با همکاری شرکت پخش اکسیر)

 

کارگاه های مقاله نویسی با ارائه دکتر حسین زاده و TPN با ارائه دکتر محمدپور

 

ارائه پوسترهای داروسازی بالینی، فارماسیوتیکس، کنترل دارو و شیمی دارویی

 

سخنرانی های نانوفناوری دارویی، داروسازی بالینی و فارماسیوتیکس

 

 

کارگاه صنفی: تجاری سازی ایده، آشنایی با کلیات فرایند ایده تا محصول توسط شتاب دهنده ها( با همکاری شتاب دهنده ی هنام فارمد)

 

برنامه مجازی بیست و سومین سمینار دانشجویان داروسازی ایران با تدریس دکتر محمدرضا امین

 Application of Temperature Sensitive Nanoparticles for Drug Delivery to Tumor