در این جلسه از آقای دکتر پرسیده شد تا موضع خود را در ارتباط با آیین نامه جدید بفرمایند:
بازار دارویی کشور ما بسیار کوچک است و وقتی بازار بزرگ نیست فرصت کسب و کار محدود و بنابراین ایجاد عدالت در آن دشوارتر می‌شود.
از دانشجویان شهر تهران خواسته شد تا در صنف انجمن داروسازان مشارکت کنند اما به دلیل مشکلات، تغییرات مطلوب ایجاد نشدند.
البته دانشجویان در خصوص خواسته‌های خود باید این موضوع را در نظر داشته باشند که ممکن است اکنون در موضع مطالبه‌گر باشند اما در آینده‌ی نزدیک در موضع پاسخ دهنده!
بله من با کلیات آیین نامه جدید موافقم. تغییرات در آیین نامه باید اعمال می‌شد و حقوق دانشجویان در نظر گرفته می‌شد، اما در ضوابط این آیین نامه باید با دقت تجدید نظر شود تا از مشکلات احتمالی آن در آینده جلوگیری شود.
تغییرات در آیین نامه باید با نظر تمامی ذی‌ربطان انجام شود نه با فشار یک قوه‌ی خارجی. وقتی مشکلات درون صنفی به بیرون از صنف راه یابد، هرکس به خود اجازه دخالت می‌دهد و این خوب نیست. نباید خودمان در مقابل خودمان قرار بگیریم.

اجرای آیین نامه جدید قطعی‌ است اما در ضوابط آن باید تجدید نظر شود.
تشکل‌ دانشجویان برای آن‌ که نظرات خود را اعمال نمایند باید به یک صدای واحد برسند و آن نظر واحد را به گوش مسئولین برسانند.

دکتر روح‌الامینی: از یک سال و نیم گذشته یکشنبه‌ها به طور منظم جلسه با موضوعات گوناگون مرتبط با دارو با حضور فعالین مختلف صنف داروسازی برگزار می‌گردد که نتایج آن در فضای مجازی منتشر می‌شود.