پنل آموزش بیست و سومین سمینار دانشجویان داروسازی ایران با موضوع “آینده تخصص در رشته داروسازی”در تاریخ دهم آبان ۱۴۰۰ در بستر اسکای روم برگزار شد: در این جلسه از دانشجویان تخصص داروسازی در رشته های مختلف دعوت شد و رزیدنت ها به معرفی رشته و همچنین آینده شغلی و بازار کار رشته تحصیلی خود پرداختند و در پایان جلسه نیز به دانشجویانی که میخواهند وارد این رشته ها شوند.