بیست و سومین سمینار دانشجویان داروسازی ایران، آبان ماه امسال به میزبانی دانشکده داروسازی مشهد برگزار خواهد شد. دانشکده داروسازی مشهد، سابقه میزبانی دوره دوم و دهم سمینار را در  کارنامه خود دارد و این سومین میزبانی این دانشکده خواهد بود.

فراخوان مقالات بیست و سومین دوره، 15 اردیبهشت ماه الی 15 تیر 1400 آغاز گردید و سپس به درخواست رابطین محترم و شرکت‌کنندگان تا اواسط مرداد ماه تمدید گشت. در طی بازه فراخوان مقالات حدود 638 مقاله در موضوعات صنفی و علمی از سمت دانشجویان داروسازی ارسال گشتند که داوری آن‌ها توسط اساتید محترم دانشکده‌های داروسازی انجام خواهد شد و نتایج داوری مقالات قرار است نیمه اول مهرماه به شرکت‌کنندگان اعلام شود. 

پذیرش مقالات در 12 محور علمی و 5 محور صنفی انجام خواهد شد و ارائه مقالات به دو صورت پوستر و سخنرانی خواهد بود. 

بیست و سومین دوره از سمینار دانشجویان داروسازی ایران قرار است پس از تعویق‌ چندساله و با رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی با حضور جمعی از صاحب‌نظران و اساتید داروسازی و دانشجویان داروسازی برگزار شود.

شرط حضور در این دوره سمینار واکسیناسیون بوده و ارائه کارت واکسیناسیون برای تمامی شرکت‌کنندگان محترم الزامی است.