✅ برای دانلود لیست اسامی پذیرفته شدگان ذخیره،  در بیست و دومین سمینار دانشجویان داروسازی کشور،  اینجا را کلیک کنید.