در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی ایران فارما، بیست و سومین سمینار دانشجویان داروسازی ایران به جهت آشنایی بیش‌تر دانشجویان اقدام به برگزاری سلسله بازدیدهایی از شرکت‌های داروسازی کرد. این بازدیدهای دانشجویی از شرکت‌های داروسازی نانوالوند و رازک انجام گرفت.

 

بازدید کادر اجرایی و رابطین سمینار از شرکت داروسازی نانوالوند:

 

 

بازدیدکادر اجرایی و رابطین  از شرکت داروسازی رازک: