دانلود گاهنامه صنفی، علمی، آموزشی و فرهنگی ژنریک
شماره اول/دانشکده داروسازی مشهد/تیر ۱۴۰۰
 

📝 در این شماره از ژنریک می خوانیم:

🖋بررسی کلی سهم درآمد داروخانه داران، داروساز موسس و مسئول فنی

🖋فاجعه ای به نام پراتیک! (مصاحبه با دکتر حسین رئیسیان)

🖋 فاژتراپی، روشی جدید برای مقابله با عفونت های مقاوم به آنتی بیوتیک

🖋روغن درخت چای: کاربرد ها و چالشها

🖋آزمون جامع 180 واحدی، ایده ای خوب در مسیری پر از چالش

🖋فرصت های شغلی دانشجویان داروسازی

🖋آلودگی های دارویی، تهدیدی جدی برای محیط زیست