• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴
کارگاه طراحی محاسباتی دارو (28 فروردین)- ثبت نام آزاد

کارگاه طراحی محاسباتی دارو (28 فروردین)- ثبت نام آزاد

▪️مدرسین:
▫️جناب آقای دکتر قرقانی، استاد بیوانفورماتیک دانشگاه تهران

▫️جناب آقای دکتر نیما رزاقی، استاد گروه شیمی دارویی دانشگاه اردبیل

🔸مباحث کارگاه؛

🔹۱. معرفی انواع روشهای طراحی محاسباتی دارو
🔹۲. کموانفورماتیک
🔹۳. داکینگ مولکولی
🔹۴. مدلسازی QSAR
🔹۵. مدلسازی 3DQSAR
🔹۶. مدل فارماکوفور
🔹۷. طراحی دارو بر مبنای Fragment

🕒زمان برگزاری:
۲٨ و ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹٨، ساعت ۹ الی ۱۷

برای شرکت در کارگاه بطور کامل نسبت به خرید هر دو روز 28 و 29 فروردین ماه اقدام فرمایید.
تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد