• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴
کارگاه از صفر تا صد کارآزمایی بالینی - ثبت نام آزاد

کارگاه از صفر تا صد کارآزمایی بالینی - ثبت نام آزاد

🔍کارگاه از صفر تا صد کارآزمایی بالینی

🔸مقدمه- اصول کارآزمایی بالینی
🔹جمعیت مورد مطالعه – بیمارگیری
🔸انواع طرح های مطالعات کارآزمایی بالینی
🔹تصادفی سازی
🔸کور سازی در کارآزمایی بالینی
🔹اصول GCP
🔸Clinical trials regulatory in Iran
🔹مونیتورینگ و Audit در کارآزمایی بالینی
🔸پروتکل نویسی
🔹اصول تهیه CRF
🔸اصول ثبت کارآزمایی بالینی در IRCT
🔹گزارش نویسی استاندارد
🔸مدیریت پروژه – اصول و milestones
🔹مسایل اخلاقی در کارآزمایی بالینی
🔸مفاهیم آماری مهم در کارآزمایی بالینی
🔹Clinical Data management

▪مدرسین:
▫جناب آقای دکتر حامد حسینی
▫جناب آقای دکتر آیت احمدی
▫جناب آقای دکتر علیرضا فیروز
▫جناب آقای دکتر منصور شمسی پور
(اعضای مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

🕒زمان برگزاری:
۲۸ و ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹٨، ساعت ۹ الی ۱۷
تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد