• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴
کارگاه آشنایی با شبیه سازی کارآزمایی بالینی - ثبت نام آزاد

کارگاه آشنایی با شبیه سازی کارآزمایی بالینی - ثبت نام آزاد

🔸مدرس: جناب آقای دکتر سعید رضایی
استاد گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی زنجان

🕒 زمان برگزاری جمعه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹٨ ساعت ۹ تا ۱۳
تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد