• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

بیست و دومین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور

سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور (Iranian Pharmacy Students' Seminar) یا به اختصار  IPSS از سال ۱۳۷۳، هرساله به میزبانی یکی از دانشکده های داروسازی سراسر کشور برگزار شده است. ایده ی برگزاری این سمینار برای نخستین بار توسط انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده داروسازی تبریز در سال ۱۳۷۲ مطرح شد. سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور، بزرگترین سمینار مستقل دانشجویی کشور است که دانشجویان خود تصمیم گیرنده و برگزارکننده اصلی سمینار هستند و  با سابقه برگزاری بیست دوره مداوم، هم چنان به فعالیت خود در دو حوزه ی صنفی و علمی ادامه می دهد و مشابه آن در هیچ یک از گروه های دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی کشور برگزار نمی شود.

تاریخچه و اهداف سمینار

سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور (Iranian Pharmacy Students' Seminar) یا به اختصار  IPSS از سال ١٣٧٣، هرساله به میزبانی یکی از دانشکده های داروسازی سراسر کشور برگزار شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با تاریخچه سمینار به ادامه متن مراجعه فرمایید.

    سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور(Iranian Pharmacy Students Seminar)  یا به اختصار IPSS از سال ١٣٧٣، هرساله به میزبانی یکی از دانشکده های داروسازی سراسر کشور برگزار شده است. ایده ی برگزاری این سمینار برای نخستین بار توسط انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده داروسازی تبریز در سال ۱۳۷۲ مطرح شد که پس از هماهنگی های لازم با وزیر وقت ، جناب آقای دکتر مرندی رسما برگزاری اولین دوره سمینار دانشجویان داروسازی کشور به میزبانی دانشکده داروسازی تبریز اعلام گردید.

    سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور، بزرگترین سمینار مستقل دانشجویی کشور است که دانشجویان خود تصمیم گیرنده و برگزارکننده اصلی سمینار هستند و  با سابقه برگزاری بیست دوره مداوم، هم چنان به فعالیت خود در دو حوزه ی صنفی و علمی ادامه می دهد و مشابه آن در هیچ یک از گروه های دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی کشور برگزار نمی شود.

    این سمینار هرساله با حضور جمع کثیری از اساتید و دانشجویان داروسازی با هدف ارائه دستاوردهای پژوهشی دانشجویان داروسازی،  بحث و بررسی پیرامون مشکلات صنفی جامعه داروسازی و تلاش در راستای ارائه راهکارها و  پیشنهادات کاربردی در جهت رفع آن‌ها و در نهایت افزایش آگاهی بخشی و ارتقای سطح علمی و پژوهشی دانشجویان داروسازی برگزار شده است. همچنین این سمینار همواره بهترین جایگاه برای معرفی دستاورد های علمی و پیگیری مطالبات صنفی دانشجویان داروسازی سراسر کشور بوده و دستاوردهای صنفی سمینار، همواره راه گشا و کمک کننده به سیاست گزاران حوزه دارویی کشور بوده است.


    طبق اساسنامه سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور، برگزار کننده ی سمینار، تشکل انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده میزبان است و در دانشکده هایی که تشکل انجمن اسلامی دانشجویان موجود نیست، وظیفه برگزاری سمینار بر عهده ی تشکلهای پژوهشی دانشجویی آن دانشکده می باشد. پس از تشکیل دبیرخانه در دانشکده ی میزبان، از هر یک از دانشکده های داروسازی سراسر کشور،  دو نفر از دانشجویان به عنوان رابط علمی و صنفی به دبیرخانه وقت سمینار معرفی می شوند که بدین ترتیب تعاملی سازنده بین دانشجویان داروسازی سراسر کشور برقرار می شود.


    در راستای این اهداف، دبیرخانه سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور سعی دارد تا با ایجاد همدلی و همراهی و اتحاد بیش از پیش جامعه داروسازی کشور، گامی استوار، جدی و موثر در جهت ارتقا سطح دانش داروسازی و پیشبرد اهداف صنفی، علمی و پژوهشی جامعه داروسازی بردارد.

 

دوره

سال

تاریخ

میزبان

شهر

اول

۱۳۷۳

۱ الی ۳ خرداد

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تبریز

دوم

۱۳۷۴

۲۹ مهر الی ۱ آبان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مشهد

سوم

۱۳۷۵

۱ الی ۳ آبان

دانشگاه علوم پزشکی تهران

تهران

چهارم

۱۳۷۶

آبان

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیراز

پنجم

۱۳۷۷

۸ الی ۱۰ اسفند

دانشگاه شهید بهشتی

تهران

ششم

۱۳۷۸

۱۰ الی ۱۲ اسفند

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

اهواز

هفتم

۱۳۷۹

۱۷ الی ۱۹ اسفند

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان

هشتم

۱۳۸۰

۲۲ الی ۲۴ اسفند

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کرمان

نهم

۱۳۸۲

۷ الی ۹ خرداد

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تبریز

دهم

۱۳۸۳

۱۶ الی ۱۸ مهر

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مشهد

یازدهم

۱۳۸۴

۱۱ الی ۱۳ آبان

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیراز

دوازدهم

۱۳۸۵

۹ الی ۱۲ آبان

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

ساری

سیزدهم

۱۳۸۶

۱ الی ۴ آبان

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تبریز

چهاردهم

۱۳۸۷

۲۳ الی ۲۶ بهمن

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

اهواز

پانزدهم

۱۳۸۹

۲۱ الی ۲۳ مهر

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کرمان

شانزدهم

۱۳۹۰

۲۳ الی ۲۵ مهر

دانشگاه علوم پزشکی تهران

تهران

هفدهم

۱۳۹۱

۱۷ الی ۱۹ آبان

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

کرمانشاه

هجدهم

۱۳۹۳

۲۳ الی ۲۵ مهر

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تبریز

نوزدهم

۱۳۹۴

۱۳ الی ۱۷ مهر

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیراز

بیستم

۱۳۹۶

۲۳ الی ۲۵ فروردین

دانشگاه علوم پزشکی تهران

تهران

بیست و یکم  ۱۳۹۶ ۱۵ الی ۱۸ اسفند دانشگاه علوم پزشکی اهواز خوزستان
بیست و دوم ۱۳۹۸ ۲۷ الی ۳۰ فروردین دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان


 

محورها و موضوعات علمی و صنفی

در ادامه فهرست جدیدی از موضوعات مشاهده میشود که دانشجویان در زمان اعلام دریافت مقالات از طرف دبیرخانه کار های پژوهشی خود را با موضوعات درج شده به دبیرخانه علمی و صنفی سمینار ارسال نمایند. فراخوان دریافت مقالات توسط دبیرخانه و رابطین سمینار به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.


    با توجه به نیاز های رو به گسترش در کلیه گرایش های رشته داروسازی، دبیرخانه بیست و یکمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور فهرست جدیدی از موضوعات را تدوین کرده اند. دانشجویان میتوانند در زمان اعلام دریافت مقالات از طرف دبیرخانه، کار های پژوهشی خود را با موضوعات زیر به دبیرخانه سمینار ارسال نمایند :

 

محورهای علمی ارسال آثار :

 

 • فارماسیوتیکس
 • فارماکوکینتیک و بیوفارماسی
 • فارماکولوژی
 • سم شناسی
 • داروسازی بالینی و داروسازی بیمارستانی
 • شیمی دارویی
 • داروسازی هسته ای
 • مدیریت و اقتصاد دارو
 • بیوتکنولوژی دارویی
 • نانوفناوری دارویی
 • داروسازی سنتی
 • کنترل دارو و  غذا و محصولات آرایشی - بهداشتی 

 

 

 

محورهای صنفی ارسال آثار :

  

 • اخلاق در داروسازی
 • آموزش در داروسازی
 • داروسازی، آگاهی بخشی و سلامت عمومی
 • نقش داروساز و مراقبت های دارویی در بیمارستان
 • حقوق و قوانین در عرصه داروسازی
 • آینده شغلی داروسازان
 • و سایر موضوعات مربوط به صنف داروسازی

 

 

 

تاریخ های مهم

 ارسال خلاصه مقالات:  10 مهر لغایت 30 آذر

تاریخ برگزاری سمینار: 27 الی 30 فروردین ماه 98

google facebook بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر