• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

اخبار روزهای برگزاری بیستمین سمینار دانشجویان داروسازی داروسازی سراسر کشور

دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران این افتخار را دارند تا از بیست ودوم لغایت بیست و پنجم فروردین ماه سال نودو شش ، میزبان بیستمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور باشند.مهم ترین اخبار روزهای برگزاری سمینار را میتوانید در این بخش مشاهده فرمایید.

بیشتر ...