اخبار روزهای برگزاری بیستمین سمینار دانشجویان داروسازی داروسازی سراسر کشور ۲۲ فروردین ۱۳۹۶

اخبار روزهای برگزاری بیستمین سمینار دانشجویان داروسازی داروسازی سراسر کشور

دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران این افتخار را دارند تا از بیست ودوم لغایت بیست و پنجم فروردین ماه سال نودو شش ، میزبان بیستمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور باشند.مهم ترین اخبار روزهای برگزاری سمینار را میتوانید در این بخش مشاهده فرمایید.