• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

سخنرانی جناب آقای دکترمهدی پیرصالحی ریاست محترم سازمان غذا و دارو در بیست و دومین سمینار دانشجویان داروسازی ایران

دکتر مهدی پیرصالحی ریاست محترم سازمان غذا و داروی کشور 

عرض خیر مقدم وتبریک بابت اعیاد شعبانیه و همچنین برگزاری بسیار عالی این سمینار که نسبت به دوره ی سوم که
بنده دبیر اجرایی سمینار بودم در دانشکده داروسازی تهران پیشرفت چشمگیری داشته است.
گاها به دلیل آینده کاری داروسازی،دانشجویان ناراحت و نگران هستند در حالیکه اطمینان می دهم اگر آینده ی کاری داروسازی از بقیه رشته های مطرح علوم پزشکی بهتر نباشد،بدتر نیست.

معضل ما همان معضل سی سال قبل است و دغدغه تعداد دانشجویان پذیرش شده و نیز تعداد داروخانه های تاسیس شده همچنان وجود دارد و علت حل نشدن این مشکل،پیروی کردن از یک راه حل تکراری و قدیمی است.
هم اکنون حدود ۱۲۰۰۰ دانشجوی داروسازی وجود دارد که بعدا رقابت آنها شدیدتر خواهد شد.
حل کردن مشکل ها به صورت اساسی نیازمند تفکری جدید است؛آیا واقعا تعداد دانشجویان کشورمان زیاد است؟
در کشور های دیگر به ازای هر ۱۰۰۰۰ نفر،۶داروساز وجود دارد و در ایران ۳ داروساز!!

سالانه۱۵۰۰ نفر جذب داروسازی داریم که البته فقط با معیارهای موجود در ایران زیاد به نظر می رسد.
۸۰ درصد دانشجویان داروسازی به تاسیس داروخانه فکر می کنند و این دلیل آن است که تخت های بیمارستانی،در کنار خود داروساز کافی ندارند.۴۵۰۰ داروساز باید در بیمارستان های ایران باشند ولی الآن تنها حدود ۱۵۰۰ داروساز داریم.