• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

نشریه ژنریک ، شماره دوم پاییز 97

دومین شماره از گاهنامه صنفی ، علمی ،ادبی فرهنگی "ژنریک " . نشریه رسمی بیست و دومین دوره سمینار دانشجویان داروسازی ایران

برای دانلود فایل نشریه اینجا را کلیک کنید .