ارائه دهندگان :
🔻رییس پنل، جناب آقای دکتر دیناروند، مشاور وزیر بهداشت
🔺جناب آقای دکتر درکوش، رئیس مرکز رشد فناوری های دانشگاه علوم پزشکی تهران
🔺جناب آقای دکتر فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران
🔺جناب آقای دکتر کریم زاده، متخصص داروسازی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
🔺جناب آقای دکتر سلیمی، معاونت آموزشی دانشکده داروسازی علوم پزشکی اهواز
🔺جناب آقای دکتر سرتاج
معاون فروش شرکت توزیع داروپخش

🔴معرفی پنل:

🔸️در طی سال های اخیر به موجب افزایش پذیرش دانشجو و همچنین تاسیس دانشکده های جدید، دغدغه آینده شغلی برای دانشجویان داروسازی بیش از پیش اهمیت یافته است.در پنل "آینده شغلی " متخصصانی از شش حیطه شغلی به واکاوی فرصت های شغلی در جهت افزایش آگاهی دانشجویان به ارائه سخنرانی می پردازند.