• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

پنل صنفی آینده شغلی به ریاست جناب آقای دکتر دیناروند، مشاور وزیر بهداشت - دومین روز سمینار بیست و یکم

ارائه دهندگان :
🔻رییس پنل، جناب آقای دکتر دیناروند، مشاور وزیر بهداشت
🔺جناب آقای دکتر درکوش، رئیس مرکز رشد فناوری های دانشگاه علوم پزشکی تهران
🔺جناب آقای دکتر فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران
🔺جناب آقای دکتر کریم زاده، متخصص داروسازی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
🔺جناب آقای دکتر سلیمی، معاونت آموزشی دانشکده داروسازی علوم پزشکی اهواز
🔺جناب آقای دکتر سرتاج
معاون فروش شرکت توزیع داروپخش

🔴معرفی پنل:

🔸️در طی سال های اخیر به موجب افزایش پذیرش دانشجو و همچنین تاسیس دانشکده های جدید، دغدغه آینده شغلی برای دانشجویان داروسازی بیش از پیش اهمیت یافته است.در پنل "آینده شغلی " متخصصانی از شش حیطه شغلی به واکاوی فرصت های شغلی در جهت افزایش آگاهی دانشجویان به ارائه سخنرانی می پردازند.

google facebook بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر