• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

پنل اورژانس های مسمومیت

جناب آقای دکتر کلانتری، اولین سخنران پنل اورژانس های مسمومیت مطرح کردند:

🔸مسمومیت شاخه ای از پزشکی است که زمان در مداوای آن بسیار مهم و تاثیرگذار است و این امکان باید به طور رایگان در اختیار عموم قرار گیرد.

🔹اطلاعات مهم دارویی باید از طریق مرکز کنترل دارویی به مسئولین و رسانه ها داده شود.

🔸هر دلار سرمایه گذاری در مرکز کنترل دارویی بیش از ۱۳ دلار در سیستم بهداشتی صرفه جویی خواهد کرد.

google facebook بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر