• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

سخنرانی دکتر تقوی مقدم دبیرعلمی بیست و یکمین سمینار دانشجویان داروسازی

جناب آقای دکتر تقوی مقدم دبیر علمی سمینار بیان داشتند:
در ابتدا از خانم دکتر حسنوند به دلیل پذیرش مسئولیت در ماه‌های ابتدایی سمینار، تشکر می‌نمایم. در ۱۰ ماه میزبانی حدود ٧۵٠ مقاله دریافت کردیم که ٣۴۴ مقاله در سمینار پذیرفته شد.
برای اولین بار در ipss رقابت در زمینه‌ی ارائه مقالات به زبان انگلیسی و نظرسنجی برای عناوین کارگاه‌ها صورت گرفت. 
ایشان افزودند:
افزایش کارگاه‌های عملی، نقشه‌های مفهومی و بخش چندرسانه‌ای از موارد جمعی سمینار است. شعار سازمان جهانی بهداشت «پوشش بهداشت همگانی» در این سمینار مورد توجه قرار خواهد گرفت. همچنین امسال برای اولین بار میزبان یک مهمان بین‌المللی هستیم.