جناب آقای دکتر رفیعی قائم آموزشی ریاست دانشگاه بیان داشتند:

به نیابت از دکتر نظری ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در این جمع حضور یافتم. با توجه به قدمت سمینار امیدوارم رشد و توسعه در این رشته صورت گیرد. پتانسیل بالایی در دانشکده داروسازی وجود دارد از تلاش‌های دانشجویان تشکر می‌نمایم.
ایشان افزودند:
جا دارد از متولیان امر در استان و مخصوصاً در وزارت بهداشت گلایه کنم زیرا آن‌طور که باید به دانشکده داروسازی کمک نکردند. امیدوارم مطالبات دانشگاه و تأسیس کارخانجات داروسازی با مساعدت مسئولین، زمینه‌ساز شکوفایی این رشته در استان گردد.