• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

مسابقه طراحی نقشه مفهومی

 از دانشجویان داروسازی علاقه مند، دعوت می شود نقشه های مفهومی (Concept-map) خود را با محوریت موضوعات پیشنهادی در قالب یک فایل با فرمت JPEG یا PNG
ارسال نمایند.

محور های ویژه جهت طراحی نقشه مفهومی : 

⭕️کنترل مسمومیت
❌فارماسیوتیکس
⭕️بالینی با محوریت بیماری های تنفسی

لازم به ذکر است نقشه های مفهومی با موضوع آزاد نیز پذیرفته خواهد شد.

به ارائه دهندگان نقشه های مفهومی برگزیده(نفرات اول تا سوم)، جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

☀️مهلت ارسال آثار  30 دی ماه☀️
🌀زمان برگزاری : 15-18 اسفندماه(روزهای برگزاری سمینار)🌀

پست الکترونیک جهت ارسال آثار: Conceptmap.ipss21@gmail.com

نقشه مفهومی چیست؟

فایل راهنمای تهیه نقشه مفهومی

شرایط شرکت در مسابقه طراحی نقشه مفهومی

google facebook بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر