• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

همایش مدیریت کسب و کار در داروخانه

🌴بیست و یکمین سمینار دانشجویان داروسازی برگزار می نماید:
🔅همایش مدیریت کسب و کار در داروخانه🔅

زمان: پنجشنبه ٢آذرماه ساعت٨-١٣
مکان: اهواز-دانشگاه-سالن آتش افزا جنب کتابخانه دانشکده داروسازی
@ipss21

google facebook بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر