🔵برگزاری کارگاه Systematic Review جهت آموزش دانشجویان علاقمند به شرکت در بیست و یکمین سمینار دانشجویان داروسازی


🔴تهیه و تنظیم بروشور جهت معرفی سمینار، تاریخچه و محورهای علمی و صنفی برای اساتید و دانشجویان


تبلیغات درون دانشکده ای:

♦️نصب پوستر برای آشنایی دانشجویان با سمینار و رابطین

♦️ارائه بسته های آموزشی " بروشور مراحل انجام طرح های تحقیقاتی و معرفی محورهای صنفی و علمی سمینار"  به اساتید دانشکده داروسازی اصفهان به منظور تشویق دانشجویان برای شرکت در سمینار

♦️ارائه بسته آموزشی به دانشجویان شرکت کننده 


🔶️رابطین دانشکده داروسازی اصفهان

🔹️رابط صنفی : طاها صافی
@Taha_safi
🔹️رابط علمی : صبا فقهی
 @Saba_feghhi

https://instagram.com/p/BcJ4Ld7hpW8/

@ipss21

🌴☀️🌴☀️
☀️🌴☀️
🌴☀️