🔸️در ابتدای این برنامه "محمدرضا صابریان" و "آیت جعفری" رابطین علمی و صنفی سمینار در دانشکده ی داروسازی زابل پیرامون تاریخچه برگزاری سمینار، اهداف برگزاری سمینار، محور های علمی و صنفی سمینار و همچنین نحوه ی ثبت نام و شرکت در سمینار با دانشجویان به گفتگو پرداختند.

🔹️همچنین آقای "قاسم شهرکی" از رتبه های برتر بیستمین دوره ی سمینار در رشته ی فارماسیوتیکس، به شرح نحوه ارائه صحیح مقالات در سمینار، برای دانشجویان پرداخت.

🔸️در پایان این نشست نیز رابطین دانشکده داروسازی زابل، پاسخگوی سوالات دانشجویان بودند.


🔷️ رابطین دانشکده زابل : 

🔸رابط صنفی : آیت جعفری @ayatjaafari
🔸رابط علمی : محمدرضا صابریان @saberian_mreza


https://www.instagram.com/p/BbjM66hhKXF

🌴
☀️🌴☀️    @ipss21