این همایش در تاریخ ۲ آذرماه با حضور تعدادی از مسئولین معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اساتید هیئت علمی، داروسازان موفق استان، دانشجویان دانشکده داروسازی اهواز و رابطین دانشکده های داروسازی سراسر کشور در بیست و یکمین سمینار دانشجویان داروسازی به منظور آموزش مدیریت صحیح کسب و کار در داروخانه برگزار شد.
در ابتدای این همایش، دکتر کاوه اسلامی متخصص داروسازی بالینی و عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی جندی شاپور اهواز در زمینه دلایل و ضرورت های برگزاری این همایش چنین بیان نمود:
‎همواره یک داروساز برای مدیریت صحیح و کاربردی داروخانه به آموزش مباحث مدیریتی ، حسابداری و اقتصاد نیاز دارد و از دلایل شکست اصلی داروسازان جوان در عرصه کار عدم آموزش صحیح در دوران دانشجویی و نپرداختن به مباحث فوق در کوریکولوم آموزشی بوده است.

‎وی همچنین ابراز امیدواری نمود که با برگزاری همایش ها و کارگاه هایی از این قبیل مشکلات اقتصادی و مدیریتی گریبان گیر داروسازان نخواهد شد.


‎در ادامه ی همایش دکتر برزگر معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، به بحران افزایش جمعیت داروسازان فارغ التحصیل و افزایش ظرفیت دانشکده های داروسازی اشاره کرده و همچنین بازنگری جامع در مباحث آموزشی و اصلاح قوانین را ضروری دانست.


‎در بخش بعدی جناب آقای دکتر هادوی مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر معاونت غذا و داروی اهواز، ضمن توضیح شرایط و ضوابط تاسیس داروخانه، به بررسی فصل به فصل آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه پرداخت.

‎در انتهای بخش اول پنل دکتر سهیلا هوشی کارشناس امور داروخانه های معاونت غذا و داروی اهواز، به تعریف سیستم 
HIX (Health Information Exchange ) 
‎پرداخته و نحوه ی ثبت اطلاعات به عنوان مسئول فنی و یا موسس داروخانه را به دانشجویان آموزش دادند.

‎در بخش دوم پنل دکتر عالم زاده، عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی اهواز، به تعریف داروخانه، نقش داروساز در نظام سلامت و ابعاد اقتصادی و علمی داروخانه پرداختند.
 
‎و با ضروری دانستن اصلاح زیرساخت های آموزش داروسازی، توسعه زمینه های شغلی داروسازان را با توجه به افزایش هرساله جمعیت داروسازان، ضروری دانستند.


‎در انتهای همایش، دکتر باختر از داروسازان موفق استان خوزستان، با بیان راهکارهای موثر، به بیان اندیشه و عملکرد مدیران موفق در حوزه ی کسب و کار در داروخانه پرداخت.