• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

تشکیل کمیته کشوری آموزش در داروسازی ipss21

کمیته صنفی بیست و یکمین دوره سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور رسما فعالیت خود را در حیطه آموزش در داروسازی با تشکیل کمیته کشوری آموزش در داروسازی آغاز کرده است. کمیته آموزش در چند محور ویژه به صورت طرح های تحقیقاتی با حضور دانشجویان از سراسر کشور به فعالیت میپردازد.

google facebook بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر