• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

جلسه دبیرخانه و رابطین بیست و یکمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور با ریاست و مدیر کل سازمان غذا و دارو

‏‎دبیرخانه و رابطین بیست و یکمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور در روز دوشنبه ١آبان ماه، طی جلسه ای دو ساعته با حضور جناب آقای دکتر اصغری، ریاست سازمان غذا و دارو و جناب آقای دکتر برندگی مدیر کل امور دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو، مشکلات دانشجویان داروسازی و نیز انتظارات و مطالبات دانشجویان از مسئولین را بیان کردند.
‏‎ کاهش ظرفیت پذیرش دانشجوی داروسازی در دانشگاه ها و عدم تاسیس دانشکده داروسازی جدید، اقدام جهت اصلاح قوانین مصوب سال ۱۳۳۴، لزوم توجه ویژه به جایگاه داروسازان و تعریف ضرایب خدماتی جدید برای داروسازان در ترجمه ویرایش جدید کتاب تعرفه های کالیفرنیا، افزایش زمینه های اشتغال داروسازان جوان با رفع محدودیت های تاسیس داروخانه و همچنین افزایش حضور داروسازان در صنعت و بیمارستان از مطالبات اصلی دانشجویان بود.
‏‎دکتر اصغری ضمن استقبال از توجه دانشجویان به امر پژوهش و برگزاری سمیناری مستقل با جنبه های مختلف علمی و صنفی، با دعوت از دانشجویان به داشتن نگاه ویژه در حوزه تحقیق و پژوهش، به شرح فعالیت های صورت گرفته توسط سازمان از ابتدای مسئولیت ایشان تاکنون و نیز چالش های پیش روی سازمان غذا و دارو پرداخته و پیشنهاد برگزاری جلسات مداوم با دانشجویان به منظور انتقال نظرات آنان را مطرح نمودند.
‏‎دکتر برندگی مدیر کل امور دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو نیز با استقبال از برگزاری مستمر جلسات این چنینی با دانشجویان، نسبت به حل مشکلات و دغدغه های دانشجویان داروسازی در  آینده ابراز امیدواری کرده و دانشجویان را به نوآوری و همفکری در خصوص ایجاد تحولات بنیادین در زمینه های اشتغال داروسازان و کارآفرینی دعوت کردند.