• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

گزارش جلسه دبیرخانه بیست و یکمین سمینار دانشجویان سراسر کشور با معاونت غذا و دارو استان خوزستان

در راستای اهداف و فعالیت های بیست و یکمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور، دبیرخانه ی سمینار و معاونت غذا و دارو استان خوزستان به گفتگو نشستند.
این جلسه با حضور جناب آقای دکتر برزگر (معاونت غذا و دارو اهواز) جناب آقای دکتر هادوی(مدیر کل امور داروی خوزستان)، جناب آقای هاشم زاده (رئیس هیئت مدیره انجمن صنعت پخش خوزستان و مدیر پخش دارویی رازی استان خوزستان) و اعضای دبیرخانه سمینار در تاریخ ۹۶/۷/۲۲ برگزار شد.
در ابتدای این نشست دبیر سمینار جناب آقای کوشکی ضمن معرفی سمینار، توضیحاتی در رابطه با نحوه ی عملکرد و فعالیت های دبیرخانه از زمان تشکیل و شروع به کار آن ارائه دادند و با اشاره به سابقه بیست و یک ساله فعالیت های سمینار در حوزه های علمی و صنفی، اهمیت این سمینار را به عنوان بزرگترین گردهمایی مستقل دانشجویی کشور که دانشجویان خود تصمیم گیرنده و برگزار کننده اصلی آن هستند و همواره بهترین جایگاه برای معرفی دستاوردهای علمی و پیگیری مطالبات صنفی دانشجویان داروسازی سراسر کشور بوده یادآور شدند و تاکید کردند که دستاوردهای صنفی سمینار، همواره راهگشا و کمک‌کننده به سیاست گذاران حوزه دارویی کشور بوده است.
در ادامه جناب آقای دکتر برزگر ضمن اعلام پشتیبانی و حمایت از اهداف و فعالیت های سمینار، آینده ی داروسازی را خروجی اصلی این سمینار دانستند.
همچنین معاونت غذا و دارو و دبیرخانه سمینار با اشاره به پتانسیل های بسیار بالای استان خوزستان بر ضرورت گسترش صنعت داروسازی و تولیدی دارو در استان خوزستان تاکید کردند.
اعضای دبیرخانه بیست و یکمین سمینار در ادامه از دغدغه ی دانشجویان جهت احقاق حقوق داروسازان، تبیین جایگاه داروساز در جامعه، لزوم افزایش بازرسی های معاونت غذا و دارو و تصحیح ساعات حضور مسئول فنی در داروخانه ها سخن گفتند و از معاونت غذا و دارو خواستار پیگیری حقوق و جایگاه داروساز در کتاب تعرفه های کالیفرنیا شدند.

google facebook بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر