• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

برگزاری کارگاه مقدمات آموزش پزشکی با حضور دکتر عظیم میرزازاده، رییس مرکز توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارگاه مقدمات آموزش پزشکی
 دکتر عظیم میرزازاده، رییس مرکز توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران
محورهای این کارگاه عبارت است از:

-معارفه شرکت کنندگان و ارائه دلایل کوتاهی در مورد انگیزه آن‌ها برای شرکت در این کارگاه
-مروری بر برنامه کارگاه (دارای ٣ماژول)
-ارائه اهداف آموزشی کارگاه
-گروه‌بندی افراد و درخواست از افراد گروه برای نوشتن چالش‌ها و مشکلات آموزشی
-پرزنت کردن مشکلات توسط گروه ها
-تعریف آموزش پزشکی
-حوزه‌های آموزش پزشکی
-منابع مفید در حوزه آموزش پزشکی

این کارگاه سناریو-محور بوده و با بهره مندی از شیوه‌های نوین آموزشی مدیریت می شود. در این کارگاه بر کار گروهی بین شرکت کنندگان تاکید شده و از حضور تسهیل گران به منظور ارتقا کیفیت کارگاه استفاده شده است.