• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

مدرسه پاییزه فارماکوگنوزی و داروسازی سنتی

گزارش تصویری مدرسه پاییزه فارماکوگنوزی و داروسازی سنتی ، بیست و دومین سمینار داروسازی کشور

✅ ایراد سخنرانی توسط جناب آقای دکتر حمیدرضا ادهمی با محوریت " کنترل فراورده های طبیعی ؛"

▫️ضرورت توجه به کنترل کیفی داروهای طبیعی در Efficacy و Safety این فراورده ها

▫️ضرورت انجام مطالعات میکروبی بر روی گیاهان

▫️ضرورت تشخیص ناخالصی های موجود در فراورده های طبیعی روش های شناسایی ناخالصی ها

▫️ّضرورت اندازه گیری ماده موثره در تعیین میزان دوز درمانی و سمی


#سمینار‌دانشجویان‌داروسازی‌ایران #مدرسه‌ی‌پاییزه  #فارماکوگنوزی  

google facebook بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر